वन्दे मातरम

Mandi Shulk Ki Jaankaari

Mandi Shulk Ki Jaankaari Report

Quantity
Sno Division District Mandi Category Jeans Ka Naam Ton Quintal Modal Rate Jeans ka Kul Mulya Mandi Shulk Nirashit Sahayata Rashi
{{x.Sr_No}} {{x.Division_name}} {{x.DistrictNameEng}} {{x.Mandi_Name}} {{x.Mandi_Category}} {{x.Upaj_Name}} {{x.Quantity}} {{x.Quantity_Quintal}} {{x.Modal_Rate}} {{x.Kul_Mulya}} {{x.Mandi_Shulk}} {{x.Niraashrit_sahaayata_raashi}}
Total {{TotalTon}} {{TotalQuintal}} {{TotalJeansMulya}} {{TotalMandiShulk}} {{TotalNirashit}}

{{Emptydata}}

}